Skip to content

TILBYGG OG TERRASSER

tilbygg til gult husTILBYGG OG TERRASSER

Vi tilbyr komplett utførelse av tilbygg og terrasser. Alt fra grunnarbeid til ferdig bygg utvendig og innvendig. Vi er også behjelpelig med søknadsprosessen i forhold til myndighetene.

Tilbygg

Vi har mye erfaring med tilbygg, små og store oppføringer i tilknytning til huset; et nytt inngangsparti, en ny vinkel, et utstikk i stua – eller et påbygg i to etasjer med full kjeller under. Vi tar gjerne slike jobber som totalentreprise. Det betyr at du har en person å forholde deg til, så styrer vi alle håndverkere etter en avtalt plan.

Vi merker at våre kunder blir fornøyd med en slik løsning, for de vet hvem de kan kontakte til enhver tid. De slipper eventuelle purringer og uoverenskomster med en eller annen håndverker. Heldig vis er det sjelden vi opplever noen vanskeligheter. Kanskje fordi fagfolk vet hvordan fagfolk best bør takles?

Har du en skisseløsning er det mye å vinne på å kontakte kommunen og få skjekket muligheter og begrensninger først, slikt som tomtegrenser og reguleringsbestemmelser. En arkitekt kan også komme med løsningsforslag som er innenfor de muligheter som er for tilbygg og påbygg din kommune.

Går du i tanker om å rehabilitere deler av huset i forbindelse med et tibygg? Se gjerne her hva vi kan tilby innen rehabilitering.

Terrasser

Vi tar på oss oppbygging av terrasser og plattinger fra først til sist. Alt fra grunnarbeid til ferdig beiset og malt om du vil. En terrasses kvalitet har hovedsakelig med tre faktorer å gjøre:

  • Riktig utført grunnarbeid som hindrer telehiv og dermed skjevheter over tid.
  • God og funksjonell utforming med vekt på at størrelse og utseende passer huset og omgivelsene.
  • En bruksvennlig løsning med tilstrekkelig rekkverk, trapper, avsatser, levegger og skyggeløsninger etter behov og ønske.

Hageterrassen er gjerne et betydningsfult bidrag til god livskvalitet. Man har et sosialt og trygt uteområde som kan gjøres så privat eller åpent man ønsker. Med gode sitteplasser og rom for grilling, kanskje også utepeis, er terrassen også et betydelig bidrag til verdiøkning av eiendommen.

 

Allsidig erfaring innen både tilbygg og terraser

Vi har allsidige kvalifikasjoner for å ta på oss tilbygg og terrasser. Og skulle det dukke opp noe vi er usikrepå, skaffer vi oss kunnskapen eller vi engasjerer en fagmann fra vårt nettverk som kan det bedre enn oss. Det er viktig for oss at kundene kjenner seg fornøyd. Derfor gir vi løpende rapport og informasjon under arbeidets gang. Det starter gjerne med et ønske og en ide før det ender opp i en tegning.

Ta oss gjerne med på råd. Vi har erfaringer som kan være verdifulle å lene seg til. Uansett, ønsker du hjelp med tilbygg og terrasser – ta kontakt når du har tenkt litt, så kan vi se på det hele og gi et pristilbud vi tro du skal bli godt fornøyd med.